वारि शब्द रूप – Vari Shabd Roop, मधु Madhu Shabd Rup मधु उकारान्त नपुंसकलिंग शब्द रूप

वारि शब्द रूप एवं मधु उकारान्त नपुंसकलिंगशब्द रूप   – Madhu (Shahad, Honey) Ukaaraant Napunsakaling

वारि शब्द रूप – Vari Shabd Roop, मधु Madhu Shabd Rup मधु उकारान्त नपुंसकलिंगशब्द रूप, UP Board and other boards competition exam sanskrit grammar shabd rup. 

वारि शब्द रूप - Vari Shabd Roop, मधु Madhu Shabd Rup मधु उकारान्त नपुंसकलिंगशब्द रूप, UP Board and other boards competition exam sanskrit grammar shabd rup. 

वारि शब्द रूप – Vari Shabd Roop

विभक्तिएकवचन  द्विवचन बहुवचन 
प्रथमावारिवारिणीवारीणि
द्वितीयावारिवारिणी वारीणि
तृतीया वारिणावारिभ्याम्वारिभिः 
चतुर्थी वारिणेवारिभ्याम्  वारिभ्यः
पञ्चमी वारिणःवारिभ्याम्वारिभ्यः
षष्ठी वारिणःवारिणोः वारीणाम् 
सप्तमी  वारिणिवारिणोः वारिषु 
सम्बोधन हे वारि! हे वारिणी! हे वारीणि! 

 

मधु (शहद, Honey) उकारान्त नपुंसकलिंग – Madhu (Shahad, Honey) Ukaaraant Napunsakaling

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा मधु मधुनी मधूनि
द्वितीया मधु मधुनी मधूनि
तृतीया मधुना मधुभ्याम् मधुभिः
चतुर्थी मधुनः मधुभ्याम् मधुभ्यः
पञ्चमी मधुने मधुभ्याम् मधुभ्यः
षष्ठी मधुनः मधुनोः मधूनाम्
सप्तमी मधुनि मधुनोः मधुषु
सम्बोधन हे मधु, मधो! हे मधुनी! हे मधूनि!

अन्य सभी संस्कृत  शब्द रूप पढने के लिए नीचे दिए गए शब्द रूप पर क्लिक करें –

 

पुंलिङ्ग-

पितृ

भगवत्

गो

करिन्

राजन्।

स्त्रीलिङ्ग

नदी

धेनु

वधू

सरित् 

नपुंसकलिङ्ग

वारि

मधु

नामन्

मनस्

किम्

यद्

अदस्

error: Content is protected !!